lørdag den 1. november 2008

FORMÅL

KÆRLIGHEDKÆRLIGHED
KÆRLIGHEDKÆRLLIGHEDKÆRLIGHED
KÆRLIGHEDKÆRLIGHEDKÆRLIGHEDKÆRLIGHED
KÆRLIGHEDærlighedKÆRLIGHEDENSYTRINGSFRIHEDFOR ENINGEN BLOGGER har til hensigt at opsamle den menneske-personlige ytringsfrihed (blogs på dansk sprogs grund) til SAMHØRIGHED uafhængig af økonomiske, politiske, journalistiske eller retslige mellemværender. Altså lade en blok-liste opstå, der udelukkende handler om det hjertelige ansvar og sigte med at ytre sig som personligt menneske og såvidt med henblik på at lade ordet, der i sandselighed står ved magt blive hørt af hele pibetøjet!!!

ER DU ET PERSONLIGT BUDSKAB, der omhandler al vort, vort samfund, menneske, hjerte eller hvad du end tænker og drømmer om med glæde til sandselig videre-udvikling, deling og vækst iblandt os, jamen så KLIK din blog ind per kommentar, så fører jeg dig over på listen til højre.

På den måde bliver det måske noget lettere at genindvinde hørelsen af ordet i menneskelivet på dansk grund. - Fagnørderi, kommunikation og lignende romantisk politik er ikke synderligt velkommen, men der bliver hverken givet karakterer, dømt eller sorteret herfra. Desuden er der intet specifikt danskheds-sigte i dette formål, bortset måske fra det ytringsfrie sprogs udtryk af sandseligt oplysende. Det betyder at jeg også byder hjertelig velkommen til muslimer og andre, der i åndens romantiske vrangforestillinger, altså misvisende kaldes "minoritets-grupper". Så sigtet er med andre ord klokkerent: Du er her på listen hjertelig velkommen som personligt og ærligt menneske, der åbent lader dine livserfaringer og synspunkter være hørt via din blok.

Med det samme kan jeg lige så godt sige, at det vil være noget nemmere for mig, såfremt du ved dit indklik af din blok-side også skriver dit fulde navn.

Nkh. FRIVILLIG JensSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSSVAR
SVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVAR
SVARSVARSVARSVARSVARSVARSVARSVAR
SVARSVARSVARSVARSVARSVAR